ไอที-เทคโนโลยี

คุณก็คือพลเมืองดิจิทัล

การสื่อสารในยุคพลเมืองดิจิทัล “ด้วยพัฒนาการของอินเทอร์เน็ตและความแพร่หลายของการสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เรากำลังอยู่ในห้วงเวลาแห่งเทคโนโลยีที่จะนำพาไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่สุด ตั้งแต่ที่เรารู้จักการใช้ไฟ”...