ไอที-เทคโนโลยี

คุณก็คือพลเมืองดิจิทัล

5 ความเข้าใจผิดที่คนใช้โทรศัพท์มือถือต้องคิดใหม่

การสื่อสารในยุคพลเมืองดิจิทัล

“ด้วยพัฒนาการของอินเทอร์เน็ตและความแพร่หลายของการสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เรากำลังอยู่ในห้วงเวลาแห่งเทคโนโลยีที่จะนำพาไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่สุด ตั้งแต่ที่เรารู้จักการใช้ไฟ”

ผู้กล่าวประโยคนี้คือ John Perry Barlow อดีตนักเขียนและกวีชาวอเมริกันที่สนใจเรื่องแนวความคิดด้านเทคโนโลยี เช่น อินเทอร์เน็ต ปรากฏการณ์แห่งเทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่ทำให้ทั้งโลกเชื่อมต่อกันได้อย่างง่ายดาย

อาจกล่าวได้ว่าโลกในศตวรรษ 21 ที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบัน คือโลกที่ถูกปฏิวัติโดยเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตที่ผู้ใช้งานสามารถสร้างเนื้อหาให้ผู้อื่นเห็นด้วยต้นทุนที่ต่ำ ในขณะที่สามารถรวบรวมบรรดาข้อมูลต่างๆ ไว้บนเครือข่ายการสื่อสารนี้ไว้ได้อย่างมหาศาล และผู้ที่จะต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้ก็คือทุกคนบนโลกซึ่งถูกเรียกด้วยศัพท์คำหนึ่งว่า “พลเมืองดิจิทัล

ความหมายของคำว่า “พลเมืองดิจิทัล” นั้นต่างจากความหมายของคำว่า “พลเมือง” ที่ใช้แต่เดิม เพราะมีความหมายกว้างมากกว่าการเป็นประชากรของรัฐหรือประเทศนั้น ๆ เนื่องจากมีการเชื่อมโยงติดต่อกันกับคนในสังคมต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกัน ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติ โดยที่ไม่มีเส้นแบ่งทางภูมิศาสตร์มาเป็นตัวกำหนด

และแน่นอน พลเมืองดิจิทัลจะต้องมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากพลเมืองปกติในระดับหนึ่ง อย่างน้อยที่สุดก็คือ ศักยภาพในการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ โดยต้องเป็นการใช้งานที่มีความรับผิดชอบและสร้างความปลอดภัยด้วยในเวลาเดียวกัน

และทราบไหมว่า ในการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งมีการใช้คำว่าโลกเสมือนจริงสำหรับพลเมืองดิจิทัลทุกคน มีเรื่องจริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์ที่ถูกกำหนดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1992 โดยสถาบันจริยธรรมคอมพิวเตอร์ซึ่งคุณควรจะได้เรียนรู้ดังต่อไปนี้

การสื่อสารในยุคพลเมืองดิจิทัล

1-ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้ายหรือกลั่นแกล้งผู้อื่น
2-ไม่รบกวน แทรกแซงการทำงานของผู้อื่น
3-ไม่ก้าวก่ายข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น
4-ไม่ขโมยข้อมูลผู้อื่น
5-ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ
6-ไม่ใช้ซอฟต์แวร์เถื่อน
7-ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
8-ไม่แอบอ้างความเป็นเจ้าของในงานของผู้อื่น
9-คิดถึงผลที่จะเกิดขึ้นต่อสังคมเมื่อพัฒนาซอฟต์แวร์
10-สื่อสารกับผู้อื่นด้วยมรรยาทและความเคารพ

พลเมืองดิจิทัลคือผู้ที่ท่องไปในโลกไซเบอร์สเปซก็จริง แต่อย่าลืมว่านั่นก็คือโลกในความเป็นจริงที่คุณได้สัมผัสผ่านการสื่อสารทางข้อมูลตัวอักษร ภาพ และเสียงนั่นเอง ดังนั้น หากคุณปฏิบัติกับคนในสังคมด้วยความเคารพเช่นไร ในฐานะพลเมืองดิจิทัล คุณก็ต้องปฏิบัติต่อทุกคนที่ติดต่อกันในโลกเสมือนจริงนั้นด้วยความเคารพและมรรยาทที่ดีเช่นกัน

ดังนั้น แม้ไม่มีใครมองเห็นตัวตนของคุณ แต่โปรดอย่าลืมว่าข้อความ ภาพ และเสียงที่คุณสื่อสารในโลกออนไลน์นั้น คือหลักฐานชั้นดีที่สามารถสืบสาวมาถึงตัวคุณได้แน่นอน—พลเมืองดิจิทัล

การสื่อสารในยุคพลเมืองดิจิทัล

Leave a Comment