Layout A

ไลฟ์สไตส์ ไอที-เทคโนโลยี

ยุคใหม่เป็นนายตัวเองไม่ยาก

หากมองย้อนไปในอดีตรุ่นพ่อรุ่นแม่เรานั้นการที่จะเป็นเจ้าของกิจการสักอย่างมันยากดังเข็นครกขึ้นภูเขาเลยทีเดียว แค่เจอเรื่องของเงินทุนก็แทบเจอทางตันกันแล้ว แต่สมัยนี้การขอสินเชื่อนั้นมันไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป...

Layout C

Layout E

Layout G